Nie pozostawać w tyle

Sytuacja społeczna, polityczna, środowiskowa czy zdrowotna na świecie, stale się zmieniają. By pozostawać bezpiecznym w takim chaosie, konieczne jest nadążanie za ową dynamiką. Stałe aktualizowanie wiedzy, poznawanie pojawiających się standardów postępowanie, wdrażanie się w nowe mechanizmy, jednym słowem; bycie na bieżąco. Stąd też potrzeba postania takiej publikacji, jak “Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkoły ponadpostawowej. Zakres podstawowy. Nowa edycja nauka w szkole“. Uwzględniając aktualną podstawę programową dla tego przedmiotu, uzupełnia pewne braki swojej poprzedniej wersji. Modyfikacje obejmują, między innymi, wprowadzenie informacji o jednym z najważniejszych z obecnych problemów cywilizacyjnych; pandemii koronawirusa COVID-19 i związanych z nią regułach bezpieczeństwa. Z kolei przy lekcjach poświęconych wojskowości, materiał przystosowano do projektu Ustawy o obronie ojczyzny.

Wiedza na wagę złota

W tak ważnych sprawach, jak prowadzenie czynności ratujących życie i zdrowie własne lub innych ludzi, kluczową rolę odgrywa szybkość i poprawność ich wykonywania. Nie może być mowy o zbędnym, pochłaniającym cenny czas namyśle, zawahaniach, błędach o charakterze technicznym czy wątpliwościach; nawet w sytuacjach ekstremalnego stresu. Wyzwanie to determinuje sposób przekazu treści dotyczących pierwszej pomocy. Sekcje graficzne krok po kroku, w prosty, zrozumiały i schematyczny sposób, tłumaczą przeprowadzanie sztucznego oddychania, opatrywanie ran czy stabilizowanie kończyn. Ułatwia to zapamiętanie procesu i powrócenie do niego w sytuacji kryzysowej. Dodatkowo zamieszczone scenki, pogłębiają zrozumienie przebiegu wypadków i tworzą w wyobraźni cenny kontekst, pomagający działać sprawnie, gdy pojawi się realne niebezpieczeństwo.

Najważniejsze zalety:

– Usystematyzowana wiedza; liczne powtórzenia i podsumowanie

– Położenie nacisku na praktyczne umiejętności i ćwiczenia ich

– Przystępna warstwa językowa, zarazem zawierająca profesjonalną terminologię