Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkoły ponadpostawowej. Zakres podstawowy. Nowa edycja to podręcznik przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników. Przygotowany materiał pokrywa się z podstawą programową przewidzianą dla tego etapu edukacji, który przygotuje uczniów szkół ponadpodstawowych do udzielenia pierwszej pomocy oraz podstawowych działań ratowniczych.

Umiejętności

Autorzy podręcznika skupili się na opracowaniu pozycji, która w sposób kompleksowy oraz przejrzysty nauczy podstaw pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych. Uczeń nabędzie wiedze z zakresu omdleń, złamań, zawałów serca, czy też innych, pojawiających się w codziennym życiu zagrożeń. Zrozumie, jak przeprowadzić procedurę pomocy bezpiecznie dla siebie oraz poszkodowanego. Nowe treści dotyczące pandemii koronawirusa COVID-19 pomogą uczniowi w zrozumieniu zasad obowiązujących w nowej rzeczywistości i wskażą, jak szybko asymilować się do nich.

Krok po kroku

Na przestrzeni podręcznika można znaleźć sekcje, które krok po kroku przedstawią zasady pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Zostały one opatrzone ilustracjami w formie scenek, które następnie mogą zostać odtworzone.

Struktura podręcznika

Książka poświęca każdemu z przewidzianych zagadnień osobny dział, dzięki czemu uczeń może szczegółowo poznać zasady pierwszej pomocy, a w tym zastosować je w praktyce, w warunkach klasowych. Zasady postępowania ratowniczego zostały zilustrowane licznymi fotografiami oraz schematami dotyczącymi takich czynności, jak bandażowanie, opatrywanie ran otwartych, usztywnianie kończyn.

Podręcznika składa się z następujących działów:

– Podstawy pierwszej pomocy

– Edukacja zdrowotna

– Sytuacje nadzwyczajnych zagrożeń

– Bezpieczeństwo państwa

 

Autorami podręcznika są Bogusława Breitkopf oraz Mariusz Cieśla – opiekunowie dydaktyczni z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pierwszej pomocy w niebezpiecznych sytuacjach, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zasad postępowania ratowniczego.