“Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. Nowa edycja” to podręcznik stworzony z myślą o uczniach liceów ogólnokształcących oraz techników. Opracowane zagadnienia pokrywają się z przewidzianą podstawą programową, a ich dokładne opanowanie pozwoli nabyć przydatne w codziennym życiu umiejętności.

Cele podręcznika

Autorzy podręcznika skupili się na stworzeniu pozycji, która przygotuje uczniów do udzielania pierwszej pomocy i szeroko pojętego działania ratowniczego. Książka pozwoli na zwiększenie świadomości społecznej oraz uwrażliwi użytkowników na otaczające ich krzywdy. Uczeń nabędzie umiejętność opatrywania ran, bandażowania, reakcji na omdlenie, czy zawał serca, a także na wiele innych, występujących w codziennym życiu niebezpieczeństw.

Aktualna wiedza

Pozycja została opracowana w oparciu o najnowsze badania naukowe oraz najaktualniejszy stan wiedzy. Nowością są przede wszystkim treści związane z pandemią koronawirusa COVID-19, które pokażą uczniowi, jak skutecznie przystosować się do życia w nieznanej mu wcześniej rzeczywistości. Każde z zagadnień zostało opatrzone fotografiami, co umożliwia szczegółowe wytłumaczenie różnych postępowań ratowniczych.

Struktura podręcznika

Podręcznik stosuje słownictwo, które pozwala na rzeczowe i jasne wyjaśnienie danych zagadnień, przy tym wprowadzając stopniowo typowe medyczne słownictwo. Każdy temat został opracowany krok po kroku, zaczynając od ogólnych informacji  oraz terminów, przechodząc do konkretnych zachowań ratowniczych, które zostały zobrazowane  licznymi zdjęciami. Na końcu każdego z tematów oraz działów można znaleźć podsumowania, które ułatwią zapamiętywanie oraz systematyzację wiadomości. Zostały one opracowane w postaci scenek, bazowanych na autentycznych sytuacjach, a także wszelakiego rodzaju poleceń oraz pytań sprawdzających.

Podręcznik składa się z następujących działów:

– Podstawy pierwszej pomocy

– Edukacja zdrowotna

– Sytuacje nadzwyczajnych zagrożeń

– Bezpieczeństwo państwa

 

Autorami podręcznika są Bogusława Breitkopf i Mariusz Cieśla – opiekunowie dydaktyczni tysięcy uczniów w całej Polsce, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy.